Xosé Filgueira Valverde. Alcalde de Pontevedra

Xosé Filgueira Valverde. Alcalde de Pontevedra

Xermán Manuel Torres Xermán Manuel Torres reflicte no presente libro toda unha serie de asuntos de interese educativo, cultural, deportivo e outros que se xulgan importantes para comprender e poder valorar o labor de Xosé Filgueira Valverde como alcalde de Pontevedra...